Nhằm tiết kiệm ngân sách và chi phí số lượng add IPv4 hiện tại nay, đang bị hao dần bởi số lượng người truy cập Internet ngày càng nhiều nên phương án được giới thiệu để khắc chế là chia nhỏ địa chỉ cửa hàng IP.Bạn vẫn xem: giải đáp chia showroom ip

I. Chia subnet

Để có thể chia nhỏ một mạng lớn thành nhiều mạng nhỏ bằng nhau, người ta thực hiện mượn thêm một số bit mặt phần host để làm phần mạng, các bit mượn này được gọi là các bit subnet. Tùy thuộc vào so bit subnet mà có thể phân tách được số lượng mạng bé khác nhau với kích cỡ khác nhau.Bạn đang xem: các dạng bài bác tập về chia showroom ip

Các bài toán trong Subnetting:

Bài toán xuôi:

Cho trước một địa chỉ mạng với các yêu cầu: 

Số subnet chia được bao nhiêu?Số host bên trên một subnet là bao nhiêu?Trong một subnet:Địa chỉ mạng là gì?Địa chỉ host đầu tiên?Địa chỉ host cuối cùng?Địa chỉ broadcast?Subnet mask tương ứng với mỗi mạng con?

Phân tích bài toán:

Gọi n là số bit mượn và m là số bit phần host.Số subnet có công thức sau: 2nSố host trên một subnet: 2m – 2Bước nhảy = 28-nVới mỗi subnet:Địa chỉ mạng: Octet bị mượn bội số với bước nhảy.Địa chỉ host đầu: Địa chỉ network +1Địa chỉ host cuối: Địa chỉ broadcast -1Địa chỉ broadcast: Địa chỉ mạng kế tiếp -1Địa chỉ mạng kế tiếp: Địa chỉ mạng trước + bước nhảySubnet mask tương ứng: Subnet mask ban đầu + n
n (số bit mượn)12345678
Bước nhảy1286432168421

 

Ví dụ 1: Thực hiện phân tách mạng 192.168.1.0/24 thành 4 subnet bằng cách mượn thêm 2 bit của phần host.

Bạn đang xem: Bài tập chia địa chỉ ip

Số bit mượn: n=2

Số bit host: m=6

=> chia được 4 subnet mỗi subnet có 62 host

Với mỗi subnet:

Subnet 1Subnet 2Subnet 3Subnet 4
Địa chỉ mạng192.168.1.0192.168.1.64192.168.1.128192.168.1.192
Địa chỉ host đầu192.168.1.1192.168.1.65192.168.1.129192.168.1.193
Địa chỉ host cuối192.168.1.62192.168.1.126192.168.1.190192.168.1.254
Địa chỉ broadcast192.168.1.63192.168.1.127192.168.1.191192.168.1.255

 

Ví dụ 2: Thực hiện phân chia mạng 192.168.1.0/24 thành 4 subnet bằng cách mượn thêm 2 bit của phần host. (Ở ví dụ 2 này mình làm theo cách khác để các bạn ko muốn học theo kiểu công thức như trên thì có thể tham khảo thêm)

Với các bit mượn là “00

192.168.1.00000000 -> 192.168.1.0/26 Địa chỉ network

192.168.1.00000001 -> 192.168.1.1/26 Địa chỉ host đầu

….

192.168.1.00111110 -> 192.168.1.62/26 Địa chỉ host cuối

192.168.1.00111111 -> 192.168.1.63/26 Địa chỉ broadcast

Với các bit mượn là “01

192.168.1.01000000 -> 192.168.1.64/26 Địa chỉ network

192.168.1.01000001 -> 192.168.1.65/26 Địa chỉ host đầu

….

192.168.1.01111110 -> 192.168.1.126/26 Địa chỉ host cuối

192.168.1.01111111 -> 192.168.1.127/26 Địa chỉ broadcast

Với các bit mượn là “10

192.168.1.10000000 -> 192.168.1.128/26 Địa chỉ network

192.168.1.10000001 -> 192.168.1.129/26 Địa chỉ host đầu

….

10111110 -> 192.168.1.190/26 Địa chỉ host cuối

Với các bit mượn là “11

192.168.1.

Xem thêm: Dịch Vụ Cho Thuê Phần Mềm Chịu Thuế Suất Bao Nhiêu 0 Hay Không Chịu Thuế

11000000 -> 192.168.1.192/26 Địa chỉ network

192.168.1.11000001 -> 192.168.1.193/26 Địa chỉ host đầu

….

192.168.1.11111110 -> 192.168.1.254/26 Địa chỉ host cuối

192.168.1.11111111 -> 192.168.1.255/26 Địa chỉ broadcast

Nhận xét:

Với mỗi dải bit mượn, ta chia ra được một subnet. Ở ví dụ trên, vì mượn 2 bit bắt buộc t phân tách được 22 subnet tương ứng với 2 bit nhị phân (00,01,10,11).

Phần network lúc này bao gồm phần network gốc cộng thêm các bit mượn. Địa chỉ IP lúc này có 26 bit network chứ không phải 24 bit như trước nữa yêu cầu số prefix – length sẽ là /26. Subnet mask vào trường hợp này sẽ là “11111111.11111111.11111111.11000000” ở dạng nhị phân, giỏi là 255.255.255.192 ở dạng thập phân.

Các bit phần host (ở đây là 6 bit cuối) sẽ chạy từ một dãy địa chỉ gồm các bit 0 (000000 – 6 bit 0)đến một dãy địa chỉ gồm các bit 1 (111111 – 6 bit 1). Tổng giá trị có thể có của một dãy nhị phân 6 bit là 26 giá trị. Ta bỏ ra nhị giá trị 000000 (là địa chỉ network) và 111111 (là địa chỉ broadcast) thì số lượng địa chỉ dùng được cho host của một subnet là 26 – 2 = 62 địa chỉ.

Như vậy, bằng cách mượn 2 bit của phần host, ta đã phân tách network 192.168.1.0/24 thành 4 subnet và mỗi subnet này có 62 host.

Các subnet được chia ra là 192.168.1.0/26, 192.168.1.64/26, 192.168.1.128/26 và 192.168.1.192/26.

2. Bài toán ngược:


*

Bài toán ngược

Trên bài toán ta thấy yêu cầu chia ít nhất 5 subnet yêu cầu ta có công thức 2n >= 5 và số host lớn nhất trong mạng là đôi mươi host yêu cầu ta có 2m – 2 >= 20 và ta có thêm n + m = 8. Giải hệ bất phương trình bên trên ta được kết quả n = 3 và m = 5 (có m và n rồi ta giải tiếp như bài toán xuôi thôi, các bạn tự giải tiếp nhé)

II. VLSM (Variable-Length Subnet Mask)

Với phương pháp chia như bên trên ta chỉ có thể chia một mạng lớn thành các mạng nhỏ bằng nhau. Trong nhiều trường hợp, việc phân chia đều như vậy không thể đáp ứng được yêu cầu về quy hoạch IP đến sơ đồ mạng.
*

Sơ đồ ví dụ về yêu thương cầu phân tách subnetTrên sơ đồ này, người quản trị được yêu thương cầu dùng một mạng 192.168.1.0/24 để quy hoạch IP mang đến tất cả các subnet trên sơ đồ.Để có thể thực hiện được yêu cầu này, mạng 192.168.1.0/24 cần phải được phân tách thành các mạng con có kích thước không bằng nhau. Các subnet kích thước lớn rộng sẽ được sử dụng đến các mạng có số lượng host lớn và các subnet có kích thước nhỏ sẽ được sử dụng đến các mạng có kích thước nhỏ.
*

Chia subnet VLSM

Hình trên giới thiệu một phương pháp chia subnet không những nhau thỏa mãn nhu cầu được yêu cầu đề ra của sơ vật mạng. Trên sơ đồ vật này , hoàn toàn có thể thấy :

Mạng LAN cùng với 72 host được gán cho subnet 192.168.1.0/25 . Subnet này sử dụng 25 bit mạng với 7 bit host. Cùng với 7 bit host, subnet này có tổng cùng 27 – 2 = 126 host, hoàn toàn đáp ứng một cách đầy đủ số lượng IP mang đến mạng LAN 72 host.Mạng LAN cùng với 60 host được cấp cho cho dải IP 192.168.1.128/26 . Subnet này còn có 26 bit mạng với 6 bit host. Cùng với 6 bit host, subnet này còn có tổng cộng 26 – 2 = 62 host, đáp ứng một cách đầy đủ số lượng IP cho mạng LAN 60 hostPhân tích tương tự có thể thấy các subnet này đều đáp ứng đủ số host trên các mạng của những router.

Phương pháp phân chia một mạng thành gần như subnet có form size không phần lớn nhau được tiến hành ở ví dụ trên được call là cách thức chia subnet VLSM (Variable Length Subnet Mask). Một sơ vật VLSM là 1 trong sơ đồ tồn tại những subnet của và một mạng sử dụng những subnet-mask có chiều dài gắng đổi, hay có thể nói, là có số prefix-length không giống nhau.

III. Summary (Tóm tắt địa chỉ)

Nếu kĩ thuật chia subnet tiến hành chia một mạng bự thành nhiều mạng bé dại (subnet) thì kĩ thuật tóm tắt địa chỉ (summary) lại thực hiện gộp các mạng bé dại thành một mạng lớn

Nguyên lý của chuyên môn summary:

192.168.|000000|00.0

192.168.|000000|01.0

192.168.|000000|10.0

192.168.|000000|11.0

Ở octet trang bị 3, các add này còn tương tự nhau thêm được 6 bit nữa. Vậy địa chỉ network mà bao che cả 4 địa chỉ cửa hàng network đã cho sẽ có phần network bao gồm octet vật dụng 1, octet thứ 2 và thêm 6 bit kiểu như nhau tê nữa. Cho các bit còn lại làm phần host và clear bọn chúng về 0, ta sẽ có được được địa chỉ cửa hàng network summnary nên tim là 192.168.0.0/22. Network 192.168.0.0/22 sẽ bao che cả 4 network đã cho.